Gemeente Hooglede

Vrijetijdspas

Met een vrijetijdspas kan iedereen uit Hooglede 50% korting krijgen op lidgelden, inschrijvingsgelden en toegangsprijzen. De pas kan je in Hooglede gebruiken voor cultuur, sport, jeugd, Zoeber, bibliotheek, lokaal dienstencentrum, ... De vrijetijdspas kan niet gebruikt worden in de kinderopvanginitiatieven, er is wel mogelijkheid tot het aanvragen van sociaal tarief.

Voor wie

Volgende personen, gedomicillieerd in Hooglede, komen in aanmerking:

 • Personen met recht op leefloon of met recht op maatschappelijke dienstverlening/equivalent leefloon
 • Personen jonger dan 65 jaar, waarvan het inkomen niet groter is dan het bedrag dat geldt voor de verhoogde tegemoetkoming
 • Personen van 65 jaar of ouder, die gerechtigd zijn op een inkomensgarantie voor ouderen
 • Personen mogen slechts één woning in volle eigendom hebben. Het kadastraal inkomen van de woning mag niet hoger liggen dan 750 euro

In uitzonderlijke gevallen kan van deze voorwaarden afgeweken worden. Deze beslissing wordt genomen op basis van het volgende criterium:

 • Personen die beschikken over een maandelijks leefgeld dat lager of gelijk is aan 350 euro per alleenstaande volwassene te verhogen met 200 euro per volwassene en 150 euro per kind ten laste.

Procedure

De vrijetijdspas kan aangevraagd worden bij de sociale denst.
De maatschappelijk werker gaat na of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Als dit zo is, dan wordt er een persoonlijk pasje per gezinslid opgemaakt en aan de gezinsleden bezorgd.

De vrijetijdspas is geldig vanaf datum van uitreiking tot 30 juni. De geldigheidsdatum staat vermeld op de vrijetijdspas.

Kostprijs

De vrijetijdspas is gratis en geeft een directe korting van 50% op:

 • lidgelden en inschrijvingsgelden van jeugd-, cultuur- en sportverenigingen
 • toegangsprijzen van activiteiten georganiseerd door jeugd-, cultuur- en sportverenigingen in Hooglede en op activiteiten buiten de gemeente, georganiseerd door een vereniging van Hooglede.
 • Sport - en jeugdkampen
 • Speelpleinwerking

Meer info

Sport

 • Sportkampen in sporthal Ogierlande
 • Sporties op woensdagnamiddag in Hooglede en Gits
 • Meerbeurtenkaart voor het baantjeszwemmen in het zwembad van Dominiek Savio
 • Volgende sportverenigingen in de gemeente:
  • Gitse badmintonclub (jeugd en volwassenen)
  • Blijf Fit (volwassenen)
  • Gidas Gits (~ volleybal) (jeugd en volwassenen)
  • TC Onledemolen (~ tennis) (jeugd en volwassenen)
  • Gidos (~ G-sport) (jeugd en volwassenen)
  • Senioren badmintonclub Gits (~ volwassenen)
  • Citivo (~ volleybal) (volwassenen)
  • Equal Bounce (~ ropeskipping/touwjespringen) (~ jeugd en volwassenen)

Jeugd / Zoeber

 • Jeugdverenigingen: Geldig voor alle jeugdbewegingen in Hooglede, zowel voor het inschrijven van het kamp als de jaarwerking. Het overzicht van de jeugdbewegingen vind je hier: https://www.hooglede.be/verenigingen?cid=3)
 • JOC De Prik en JH Vlinder: Bij het aansluiten van een activiteit, niet voor consumpties aan de bar.
 • Speelplein Zoeber: Geldig bij de daginschrijving of bij de aankoop van een speelpas.Indien er bijkomende gelden gevraagd worden voor een activiteit kan de speelpas ook hiervoor gebruikt worden (12+ - werking, Pretparkdag, …)
 • Vives: Inschrijvingen Junior en Tiener Techniekacademie in Hooglede en Gits
 • VOC OP STAP VZW: Bij alle activiteiten georganiseerd door VOC Op Stap
 • Groep Gidts VZW: Geldig op alle inschrijvingen voor de boerderijkampen in Ter Kerst.
 • Outside Adventure: Geldig op inschrijvingen voor hun kampen in Gits.

Cultuur

 • Tickets cultuurvoorstellingen (film, theater, lezingen, muziek,…)
 • Tickets workshops en infosessies (bv. digidokter)
 • Aanbod van cultuurverenigingen

Bibliotheek

 • Lidgeld bibliotheek
 • Deelname aan activiteiten, georganiseerd door de bibliotheek

Huis van het Kind

 • Deelname aan activiteiten, georganiseerd door het Huis van het Kind

Lokaal dienstencentrum

 • Korting op alle inschrijvingsgelden: zowel voor ICT, bloemschikken, yoga, film, lezingen, … Geen korting op maaltijden.