Gemeente Hooglede

Bijzondere plannen van aanleg

Uw grond kan gelegen zijn in een bijzonder plan van aanleg (BPA). Dit is een nog gedetailleerder ordeningsplan dan het gewestplan. Naast de bestemming van de grond worden ook specifieke voorschriften opgelegd zoals kroonlijsthoogte, dakhelling, materialen en dergelijke meer. Vraag de voorschriften van het BPA aan de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente.

In Hooglede zijn volgende BPA's van toepassing:

  Grafisch plan:

Voorschriften:

 BPA Rodenbachwijk BPA_36006_224_00001_00002_GP_BG 

 BPA_36006_224_00001_00002_SV_BG

 BPA Bergdal  BPA_36006_224_00002_00002_GP_BG  BPA_36006_224_00002_00002_SV_BG
 BPA Kruiskalsijde

 BPA_36006_224_00003_00001_GP_BG

Het BPA Kruiskalsijde is gedeeltelijk vervangen door het PRUP Regionaal bedrijf Sadef.

 BPA_36006_224_00003_00001_SV_BG
 BPA Wijnendale  BPA_36006_224_00004_00001_GP_BG  BPA_36006_22400004_00001_SV_BG
 Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven I

BPA_36006_224_00005_00001_GP_BG(01)

BPA_36006_224_00005_00001_GP_BG(02)

BPA_36006_224_00005_00001_GP_BG(03)

BPA_36006_224_00005_00001_GP_BG(04)

BPA_36006_224_00005_00001_GP_BG(05)

BPA_36006_224_00005_00001_GP_BG(06)

BPA_36006_224_00005_00001_GP_BG(07)

BPA_36006_224_00005_00001_GP_BG(08)

BPA_36006_224_00005_00001_GP_BG(09)

BPA_36006_224_00005_00001_GP_BG(10)

 BPA_36006_224_00005_00001_SV_BG
 Sectoraal BPA Zonevreemde bedrijven II

BPA_36006_224_00006_00001_GP_BG(01)

BPA_36006_224_00006_00001_GP_BG(02)

BPA_36006_224_00006_00001_GP_BG(03)

BPA_36006_224_00006_00001_GP_BG(04)

BPA_36006_224_00006_00001_GP_BG(05)

BPA_36006_224_00006_00001_GP_BG(06)

BPA_36006_224_00006_00001_GP_BG(07)

 BPA_36006_224_00006_00001_SV_BG