Gemeente Hooglede

Brugfigurenwerking

Op bezoek in het Huis van het Kind. We gaan langs bij de brugfiguren van Hooglede Emma en Axelle.

Dag Emma en Axelle, stel jullie zelf eens voor.

Hallo, ik ben Emma Vandermeersch, brugfiguur sinds schooljaar ’21 – ’22 en pedagogisch medewerker in het Huis van het Kind & De Boomgaard sinds 2018. Ik studeerde af als Orthopedagoge aan Universiteit Gent. Sinds februari 2022 kregen we in het Huis van het Kind een collega bij, Axelle Vanoverbeke, die mij zal versterken als pedagogisch medewerker en brugfiguur. Axelle volgde haar studies aan VIVES Hogeschool Kortrijk als Bachelor Wellbeing - en Vitaliteitsmanagement en Bachelor Sociaal-Maatschappelijk Werk.

Waarom werd de Brugfigurenwerking opgestart?

Het onderwijs krijgt de laatste jaren steeds meer taken naar zich toegeschoven, de job als leerkracht bestaat niet enkel meer uit lesgeven, maar ook om het welzijn van kinderen en gezinnen te optimaliseren. Daarom besloot de gemeente om extra ondersteuning te voorzien in de scholen van Hooglede. De bedoeling is om versterkend te werken ten aanzien van de school, de ouders en het kind.

Waarvoor staat de naam brugfiguur? 

Als brugfiguur slaan we de brug tussen school, gezinnen en het hulpverleningslandschap. Dit landschap is zo uitgebreid dat sommige ouders van puntje naar paaltje worden gestuurd. Dit proberen we als brugfiguur net te voorkomen door gericht hulp te bieden en indien nodig gericht door te verwijzen.

Waarvoor kunnen ouders bij jullie terecht?

We maken geen selectie op vlak van hulpverleningsvragen. We bekijken steeds samen met de ouders waar we zelf ondersteuning kunnen bieden. Vinden we dat er nood is aan een specifieke dienst, kunnen we gericht doorverwijzen. We blijven ondersteuning geven gedurende het traject, ook na de doorverwijzing.

Hoe verliep de brugfigurenwerking tot nu toe?

Er is een maandelijks overlegmoment tussen directie, zorgcoördinator en brugfiguur om de samenwerking vlot te laten verlopen. Er werd ondertussen ondersteuning geboden bij volgende vragen: opstart logopedie, anderstalige nieuwkomers, doorverwijzing naar specifieke diensten, opvoedingsvragen, vragen rond vrije tijd, hulp bij administratie zoals inschrijving opvang, …

Geen vraag is ons teveel, we helpen iedereen die dit wil graag verder!

In welke scholen kunnen we jullie terug vinden?

Axelle ondersteunt VBS De Mozaïek zowel afdeling St. Jozef als Sleihage en VBS Gits Groeit. Emma neemt VBS De Zonnebloem en WonderWijs Hooglede op zich. We werken als één team en zullen elkaar aanvullen waar nodig. Onze vaste stek is in het Huis van het Kind, ook hier kunnen ouders terecht met hun vragen.

Hoe ziet de toekomst er verder uit voor jullie als brugfiguren?

Schooljaar 2022-2023, het eerste schooljaar met twee brugfiguren, hebben we vooral ingezet op kenbaarheid. Het is belangrijk dat ouders weten dat ze bij ons terecht kunnen, maar ook weten wie we zijn. Zo organiseerden we tweemaandelijks een schoolpoort - ontmoetingsmoment, met wat lekker of leuks. 

Schooljaar 2023-2024 willen we inzetten op kleine ontmoetingsprojecten nml. het Mama-café in samenwerking met het Mamadepot, een project in teken van de geestelijke gezondheidszorg alsook blijven inzetten op de kenbaarheid met af en toe een schoolpoort-ontmoetingsmoment. 
Verder zullen we ons steeds blijven inzetten om gezinnen te ondersteunen waar nodig.