Gemeente Hooglede

Charter zwaar vervoer

Tijdens de gemeenteraad van 26 juni 2023 werd het Charter Zwaar Verkeer goedgekeurd.

Het charter is tot stand gekomen met de bedoeling om de gemeente maximaal bereikbaar en leefbaar te houden. Zo wordt er geprobeerd om het zwaar verkeer zo veel mogelijk uit de dorpskern en de schoolomgevingen te weren tijdens de schoolspitsmomenten.

Om dit verder vorm te geven werd het charter op 18 september 2023 ondertekend door de betrokken partijen. (Bedrijfsleiders van gemeentelijke ondernemingen), dit werd ook bijgewoond door de betrokken partijen van de gemeente (het Schepencollege, de schooldirecties, politie, gemeenteraadsleden en leden van de verkeerscommissie).

Dit alles gebeurde in de week van de mobiliteit in 2023.