Gemeente Hooglede

De groeibaNk

Op een spel- en ontmoetingsplaats ontdekken kinderen een andere wereld dan thuis. Ze krijgen er de gelegenheid om te spelen en om sociale ervaringen op te doen.

Ouders hebben de gelegenheid om even tot rust te komen, hun eigen en andermans kinderen bezig te zien, andere opvoeders te ontmoeten,…

De groeibak krijgt tijdens de week van de groeilamp (vroeger ‘week van de opvoeding’ genoemd), een plaatsje tussen de twee zitbanken in de tuin van het Huis van het Kind.

In de groeibak voorzien we een pluktuintje. Er zullen snoepgroentjes geplant worden die de kinderen kunnen plukken en proeven, vergezeld van enige info via QR-codes.

Ouders kunnen op de bank(en) van hun spelende kinderen genieten en in contact komen met andere ouders, grootouders, opvoeders,… waarbij er al snel kan gesproken worden over de opgroeiende kinderen.

Het Huis van het Kind wil regelmatig nieuwe spelimpulsen mogelijk maken thv het speelpleintje aan het Huis van het Kind.

Ook op ander locaties kunnen ontmoetingsmomenten georganiseerd worden aan de hand van ouderworkshops en/of workshops voor kinderen.