Gemeente Hooglede

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS)

In het GRS wordt de ruimtelijke toekomstvisie voor de gemeente vastgelegd. De gemeenteraad van Hooglede stelde het plan definitief vast op 5 november 2012, de deputatie van de provincie West-Vlaanderen keurde het plan goed op 6 maart 2013 (met een aantal opmerkingen).

Het GRS bestaat uit drie delen: 

  • Informatief gedeelte: Dat is de terreinverkenning. Hoe ziet de gemeente er vandaag uit? Welke mogelijkheden zijn er? Waar loopt het mank? Welke trends verwachten we
  • Richtinggevend gedeelte: Uitgaande van de bestaande toestand onderzoeken we welke richting we wensen uit te gaan met de ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente.
  • Bindend gedeelte: Dit deel bevat de acties en de maatregelen die het gemeentebestuur zal uitvoeren.

Onder bijlagen kan u het GRS downloaden.

Lees het structuurplan steeds in samenhang met de beslissing van de deputatie, gezien de deputatie belangrijke opmerkingen formuleert! 

Dit zijn de bijhorende documenten:

Onder bijlagen kan u de toelichting die op de infoavond werd gegeven, downloaden:

  • presentatie