Gemeente Hooglede

Huwelijk

Trouwen kan in het gemeentehuis van Hooglede of Gits ,iedere werkdag (maandag tot en met vrijdag) van 9u tot 16u30. De zaterdag ten laatste om 15u

Aangifte: 

Minstens 3 weken voor de geplande huwelijksdatum contacteert u de ambtenaar van de burgerlijke stand waar één van de huwelijkskandidaten of beiden zijn ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

U wordt daarna door de dienst Burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum door een van de aanstaande echtgenoten of door beiden.

Wat meebrengen: 

 • - Identiteitskaarten en eventuele volmacht

Kostprijs

 • Huwelijk tijdens de openingsuren in de week : 20 euro (prijs van huwelijksboekje)
 • Huwelijk op een zaterdag of buiten de openingsuren: 20 euro (huwelijksboekje) + 50 euro extra

Huwelijk

 • U wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbondenin het bijzijn van O tot maximum 4 getuigen.
 • De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
 • U krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend. 
 • De eigenlijke huwelijksvoltrekking duurt een 10-tal minuutjes. Achteraf wordt een glas aangeboden door het gemeentebestuur .
  De plechtigheid duurt in totaal ongeveer een half uur.

Meer info

Personen van een andere nationaliteit moeten volgende stukken voorleggen, voorzien zijn van de nodige legalisatie en van een Nederlandse vertaling door een beëdigd vertaler van de rechtbank in België:

 • letterlijk afschrift van de geboorteakte
 • bewijs van identiteit
 • een bewijs van nationaliteit
 • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
 • een bewijs van woonst (een bewijs van de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister en/of een bewijs van de actuele verblijfplaats evenals in voorkomend geval een bewijs van de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden).
 • wetscertificaat