Gemeente Hooglede

Klusjesdienst

De klusjesdienst is een ondersteunende dienst in de thuiszorg om hulpvragers in staat te stellen zo lang mogelijk kwaliteitsvol in de eigen woning te blijven wonen.

De klusjesman knapt klusjes op die een beperkte vakkennis vereisen en geen veiligheidsrisico inhouden. Het gaat om opdrachten die de aanvrager zelf niet kan uitvoeren en waarvoor men geen/moeilijk een beroep kan doen op een vakman, zoals vb. klein tuinonderhoud, kleine herstellingen in de woning, sneeuw ruimen, naar containerpark gaan, behang- en schildwerk van beperkte omvang, enz.

Voorwaarden

Inwoners van Hooglede met beperkte zelfredzaamheid van meer dan 65 jaar of beperkt door psychische, fysische of sociale omstandigheden kunnen op de klusjesdienst een beroep doen. Er wordt voorrang verleend aan aanvragers zonder familiaal netwerk.

Procedure

Wenst u werken te laten uitvoeren door de klusjesdienst van het OCMW, dan dient een aanvraag te gebeuren bij de sociale dienst van het OCMW van Hooglede. 

Bij elke eerste aanvraag wordt er een huisbezoek gepland.

Kostprijs

De kostprijs van de klusjesdienst werd bepaald op 20 € per uur, behalve in die situaties waar na sociaal onderzoek de prijs van 15 € geadviseerd wordt.

Stortkosten voor het containerpark worden doorgerekend vanaf 10 €. 

Er wordt minimum 30 minuten aangerekend per klus. Indien de klus langer dan 30 minuten duurt, wordt er per begonnen kwartier aangerekend.

 Indien de klusjesman materiaal voor het uitvoeren van de klus moet bijhalen of materiaal naar het containerpark dient te brengen wordt bij deze opdrachten telkens een forfaitaire tijd van 30 minuten aangerekend.