Gemeente Hooglede

Landschaps(bedrijfs)plan

Gratis advies en subsidie voor bomen, hagen, poelen,... op het platteland.

Je woont landelijk en je hebt een aanzienlijk terrein zoals een weide, een akker, een braakliggend stuk of een grote tuin. Je overweegt om er streekeigen bomen, knotbomen, fruitbomen, hagen, heggen of een houtkant aan te planten. Of je hebt plannen om een poel te graven. Dan is de kans groot dat je hiervoor kan rekenen op ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van gratis advies, een ontwerp, subsidie voor plantgoed en graafwerken tot soms zelfs de volledige realisatie van het plan.

Bomen, hagen, een natuurlijke poel,…. Het zijn onmisbare elementen voor een mooi landschap waar het aangenaam wonen, wandelen en fietsen is. Ook vogels, zoogdieren, amfibieën en insecten weten een divers en natuurlijk landschap sterk te waarderen. Daarom ondersteunen de provincie en de steden en gemeenten van het Stad-Land-schap ’t West-Vlaamse hart inwoners met plannen om hun stukje landschap onder handen te nemen.

Voor wie

Het advies en de subsidie zijn bedoeld voor eigenaars die aanplantingen en/of graafwerken wensen uit te voeren op hun stukje grond op het platteland. Er bestaat een aanbod voor zowel landbouwers (100% subsidie) als particulieren (70% subsidie), maar ook bedrijven en natuurverenigingen (70% subsidie) komen in aanmerking voor ondersteuning.

Procedure

Contacteer de landschapsconsulent van ’t West-Vlaamse hart om je vragen en plannen toe te lichten. Daarna volgt een vrijblijvend bezoek waarbij de consulent je gratis advies en nuttige
groentips geeft. Afhankelijk van de omgevings- en terreinkenmerken (bodem, waterpeil, type landschap, locatie,…) en je toekomstige ambities als eigenaar, maakt de landschapsconsulent een gratis landschapsplan op. Dit gebeurt in nauw overleg met jou als eigenaar. Naargelang de situatie kan je vaak ook rekenen op subsidie voor het plantgoed en de graafwerken of zelfs de volledige realisatie van het plan.

Na het planten … het echte werk: het onderhoud! Ook hier maakt de landschapsconsulent je wegwijs in de verschillende mogelijkheden voor ondersteuning (vb. nazorg in het kader van de landschapsbedrijfsplan, de knotploeg, beheersovereenkomsten, gemeentelijke subsidies,…). 

Meer info

Pieter Blontrock
Landschapsconsulent Midden-West-Vlaanderen
051/26 14 42 
pieter.blontrock@west-vlaanderen.be