Gemeente Hooglede

Minder Mobielen Centrale

De Minder Mobielen Centrale (MMC) werd opgericht om mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch de nodige transportmogelijkheden te bieden.
Meestal gaat het om gehandicapten, bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie die familie willen bezoeken, naar de dokter moeten of boodschappen willen doen. Het transport wordt verzorgd door vrijwillige chauffeurs.

Voorwaarden

De gebruiker dient slechts aan twee voorwaarden te voldoen :

Er mag voor de aangevraagde situatie geen openbaar vervoer voorhanden zijn, of althans voor de betrokkene niet gemakkelijk toegankelijk.
Er wordt rekening gehouden met een maximum inkomen : dit is 2 x het respectievelijk bedrag leefloon.
Er is geen leeftijdsvoorwaarde.

Kostprijs

Er is een jaarlijks lidgeld van 10 €.
Verder betaalt de gebruiker 0,30 € per kilometer.

Meer info

Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale houdt automatisch een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid in.