Gemeente Hooglede

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) bestaan op drie niveaus: gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk. In Hooglede zijn volgende RUP's van toepassing (toestand op 17.102019):

Gewestelijke RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare Externe link        
Gewestelijk RUP Leidingstraat Alveringem - Maldegem (leiding Fluxys) Externe link         
Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Sadef Externe link         
Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Sadef Herziening Startnota Procesnota  Verslag    
Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Turbo's Hoet Parts & Revisie Externe link         
Provinciaal RUP Kleinhandelslint Kruiskalsijde Externe link        
Provinciaal RUP Duitse Militaire Begraafplaats Externe link        
Gemeentelijk RUP Lokaal bedrijventerrein Site Olivier RUP_36006_214_00004_00001_GP_DV   RUP_36006_214_00004_00001_SV_DV    
Gemeentelijk RUP Land van Belofte RUP_36006_214_00003_00001_GP_DV   RUP_36006_214_00003_00001_SV_DV    
Gemeentelijk RUP Vandepitte RUP_36006_214_00001_00001_GP_DV   RUP_36006_214_00001_00001_SV_DV    
Gemeentelijk RUP Devooght RUP_36006_214_00002_00001_GP_DV   RUP_36006_214_00002_00001_SV_DV    
Gemeentelijk RUP Oude Steenbakkerij RUP_36006_214_00005_00001_GP_DV   RUP_36006_214_00005_00001_SV_DV    
Gemeentelijk RUP Domein Vossenberg - Definitieve vaststelling  RUP_36006_214_00006_00001_GP_DV   RUP_36006_214_00006_00001_SV_DV    
Gemeentelijk RUP Omgeving Dienstencentrum GID(t)S en De Waaiberg RUP_36006_214_00007_00001_GP_DV   RUP_36006_214_00007_00001_SV_DV    
Gemeentelijk RUP ruimtelijke kwaliteit Gits  RUP_36006_214_00008_00001_SN_ST

Erratum 1

Erratum 2

RUP_36006_214_00008_00001_PN_ST RUP_36006_214_00008_00001_VPM_ST  

Gemeentelijk RUP Grijspeerd 

Het openbaar onderzoek loopt vanaf 01/10/2019 t.e.m. 29/11/2019. Bezwaren en opmerkingen dient u over te maken t.a.v. GECORO, Marktplaats 1, 8830 Hooglede of tegen ontvangstbewijs bij de dienst omgeving.

RUP_36006_214_00009_00001_GP_VV   RUP_36006_214_00009_00001_SV_VV   Ontwerp RUP

Gemeentelijk RUP Gedeeltelijke herziening Rodenbachwijk

 

Scopingnota   Procesnota