Gemeente Hooglede

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) bestaan op drie niveaus: gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk. In Hooglede zijn volgende RUP's van toepassing (toestand op 16.04.2019):

Het gemeentelijk RUP gedeeltelijke herziening Rodenbachwijk gaat in openbaar onderzoek (participatieperiode over start- en procesnota) van 17.04.2019 tot 16.06.2019. Dit RUP vindt u onderaan de lijst.

Gewestelijke RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare Externe link        
Gewestelijk RUP Leidingstraat Alveringem - Maldegem (leiding Fluxys) Externe link         
Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Sadef Externe link         
Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Sadef Herziening Startnota Procesnota  Verslag    
Provinciaal RUP Regionaal bedrijf Turbo's Hoet Parts & Revisie Externe link         
Provinciaal RUP Kleinhandelslint Kruiskalsijde Externe link        
Provinciaal RUP Duitse Militaire Begraafplaats Externe link        
Gemeentelijk RUP Lokaal bedrijventerrein Site Olivier (versie voorl. vastst.) Grafisch plan    Voorschriften    
Gemeentelijk RUP Land van Belofte Grafisch plan  DSI Voorschriften     
Gemeentelijk RUP Vandepitte Grafisch plan  DSI Voorschriften     
Gemeentelijk RUP Devooght Grafisch plan DSI Voorschriften    
Gemeentelijk RUP Oude Steenbakkerij Grafisch plan  DSI Voorschriften     
Gemeentelijk RUP Domein Vossenberg - Definitieve vaststelling  Grafisch plan DSI Voorschriften    
Gemeentelijk RUP Omgeving Dienstencentrum GID(t)S en De Waaiberg Grafisch plan   Voorschriften    
Gemeentelijk RUP ruimtelijke kwaliteit Gits  Startnota

Erratum 1

Erratum 2

Procesnota Verslag participatiemoment  
Gemeentelijk RUP Grijspeerd  Startnota   Procesnota Verslag Participatiemoment Voorontwerp RUP

Gemeentelijk RUP Gedeeltelijke herziening Rodenbachwijk

BELANGRIJKE OPMERKING: De startnota bevat een aantal schetsen. Deze schetsen zijn puur illustratief en houden geen rekening met de huidige eigenaarsstructuur.

Scopingnota   Procesnota