Gemeente Hooglede

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Op deze pagina een overzicht van de diverse bijzondere plannen van aanleg (BPA's) en ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's). Deze plannen betreffen officieel vastgestelde planden met gedetailleerde bebouwingsvoorschriften.

Bekijk ook de pagina met visienota's.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen bestaan op drie niveaus: gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk. In Hooglede zijn volgende RUP's van toepassing (toestand op 7.3.2023):

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

 • Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare (Vl. Reg. 21.11.2008)
  Dit RUP omvat het woongebied Gitsestraat (aan de Honzebrouckstraat) en het bedrijventerrein langs de Roger Deceuninckstraat.
  Externe link

 • Leidingstraat Alveringem - Maldegem (Vl. Reg. 25.04.2014)
  Dit RUP werd opgemaakt om de aanleg van de aardgasleiding van Fluxys mogelijk te maken. Een deel van het tracé loopt over grondgebied Hooglede.
  Externe link


Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

 • Regionaal bedrijf SADEF (minister 8.09.2006)
  Dit RUP werd opgemaakt in functie van het bedrijf SADEF. Het plan wordt herzien (zie hieronder).
  Externe link

 • Regionaal bedrijf SADEF herziening (provincieraad 24.02.2022)
  Er loopt een procedure bij de Raad van State.
  Externe link

 • Regionaal Bedrijf Turbo's Hoet Parts & Revisie
  Dit RUP betreft de vestiging van de firma Turbo's Hoet langs de Ieperstraat / Wulfhoekstraat.
  Externe link 

 • Kruiskalsijde (Minister 25.09.2014 - BS 20.10.2014)
  Het handels- en woonlint langs de Bruggesteenweg op grondgebied Hooglede (Gits), Lichtervelde en Torhout is opgenomen in dit RUP.
  Externe link

 • Duitse Militaire Begraafplaats (Minister 27.07.2015 - BS 19.08.2015)
  Dit RUP omvat de militaire begraafplaats en het onthaalpaviljoen.
  Externe link

 • Solitaire vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen (provincieraad 22.06.2017)
  Dit RUP biedt de mogelijkheid om onder voorwaarden in bestaande woningen een vakantiewoning in te richten.
  externe link


Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen