Gemeente Hooglede

Schuilbunker

DUITSE SCHUILBUNKER ONDER DE KORTEMARKSTRAAT

Vandaag de dag staan er nog 7 Duitse bunkers uit WOI in de gemeente (6 in Hooglede
en 1 in Gits). Geen enkele bunker is identiek. Zij variëren in ontwerp, afmetingen, functie,
betonsamenstelling en maken deel uit van een verdedigingslinie opgetrokken in de winter
van 1917-1918. Op één na, staan ze allemaal op privégronden her en der over de gemeente
verspreid.

De bunker in de Kortemarkstraat is een betonnen militaire post die opgetrokken werd in
de berm. Deze constructie lag min of meer op het tracé van de ‘Artillerie-Schutz-Stellung’
die deel uitmaakte van de Flandern I-Stellung die vanaf de winter in 1917-1918 werd
aangelegd ten westen van Roeselare. Vermoedelijk gaat het om een manschappenverblijf
of opslagplaats.

De bunker op de foto bevindt zich in de bocht van de Kortemarkstraat voorbij het domein
Vossenberg. Deze bunker werd recentelijk gerestaureerd en ligt langs de oorlogsfietsroute.