Gemeente Hooglede

SDG's

Wat zijn de SDG's? Een overzicht

In 2015 keurden de Verenigde Naties de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling goed, met 17 SDG's (of duurzame-ontwikkelingsdoelen). Door hun internationale toepassing vormen deze SDG's een echt keerpunt in de concretisering van de duurzame ontwikkeling. Het zijn de instrumenten die de regeringen, de ondernemingen en de burgers op weg zetten om te ijveren voor realisatie ervan.

De 17 doelstellingen zijn verder onderverdeeld in 169 subdoelstellingen, die op hun beurt worden geëvalueerd op basis van 232 indicatoren. Op basis van deze indicatoren kan de vooruitgang op het vlak van de SDG's worden ingeschat. België heeft zich net zoals de rest van de wereld geëngageerd om de SDG's te bereiken en moet hiervoor de nodige beleidsmaatregelen nemen en regelmatig de gerealiseerde vooruitgang evalueren.