Gemeente Hooglede

Melden aanwezigheid van Europese seizoenarbeiders

Wanneer een EU-burger voor kort verblijf naar België komt en in de gemeente verblijft, heeft hij/zij een ‘melding van aanwezigheid’ nodig. De bijlage 3ter heeft geen geldigheidstermijn. Er staat wel een datum van binnenkomst op. Vanaf die datum hebben Unieburgers een recht op verblijf van maximaal 90 dagen.

Procedure

  • Er wordt op voorhand een kopie van de identiteitskaart bezorgd aan de dienst burgerzaken (via mail of aan het loket).
  • De vreemdeling komt de bijlage 3ter ondertekenen en afhalen.

Opgelet: voor de aangifte van een seizoensarbeider werken we op afspraak. Gelieve ons op voorhand te contacteren om een geschikt tijdstip vast te leggen.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart

Einde verblijf

We vragen om steeds het vertrek van de EU-burger te melden aan de dienst burgerzaken.