Gemeente Hooglede

Sociale huurwoningen OCMW

Het OCMW wil betaalbare woningen aanbieden en heeft daarom ook zelf een aantal sociale woningen gebouwd die sociaal verhuurd worden.

Voorwaarden

  • Meerderjarig zijn op het moment van inschrijving
  • Inkomensvoorwaarde
  • Eigendomsvoorwaarde
  • Taalkennisvereiste
  • Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister

Wat meebrengen?

  • Identiteitskaart van alle meerderjarigen in je gezin
  • Pincode van de identiteitskaart
  • Nuttige documenten bv. huurcontract, attest invaliditeit, …

Meer info

Inschrijven kan via het woonloket van Woondienst regio Roeselare. Er is elke vrijdag zitdag van 8u30 tot 12u, enkel op afspraak.