Gemeente Hooglede

Verbintenis tot tenlasteneming - Familie-, vrienden- of toeristenbezoek

Indien een niet-EU-burger, voor een kort verblijf van maximum drie maanden in ons land wil verblijven, moet hij het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te dekken. Indien hij daar niet in slaagt, kan u als Belg of een buitenlandse burger - die toegelaten is voor een verblijf voor onbepaalde duur in België - een verbintenis tot tenlasteneming (‘borgstelling’) aangaan voor de niet-EU-burger.

Iemand ten laste nemen

U stelt zich financieel garant voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een niet-Europeaan die naar België komt. De verbintenis is geldig voor de duur van het verblijf van de vreemdeling, met een maximum van twee jaar.

De vreemdeling heeft de verbintenis tot tenlasteneming nodig 

 • om een visum aan te vragen 
 • aan de grens van de Schengenzone

Wie kan borgsteller zijn?

Om garant te kunnen staan moet u als borgsteller bewijzen dat:

 • U de Belgische nationaliteit heeft.
 • U geen Belg bent, maar een onbeperkte verblijfsvergunning heeft: C-kaart of bijlage 8 of bijlage 8bis of E(U)-kaart of E(U)+-kaart of F-kaart of F+-kaart of D-kaart. 
 • U voldoende inkomsten heeft.

Hoe aanvragen?

 • Het formulier bijlage 3bis vindt u hieronder.
  U drukt het document recto-verso af.
 • U vult het formulier volledig in en brengt het binnen bij de dienst burgerzaken.

Opgelet: voor een verbintenis tot tenlasteneming werken we op afspraak. Gelieve ons op voorhand te contacteren om een geschikt tijdstip vast te leggen.

Wat hebt u nodig? 

 • Een aanslagbiljet van de inkomsten tijdens het jaar voorafgaand aan de datum van de verbintenis of
 • De drie laatste loonfiches van de garantsteller.
 • Het volledig ingevulde formulier bijlage 3bis. 

Procedure

 • De handtekening van de borgsteller op de bijlage wordt door het gemeentebestuur gelegaliseerd. 
 • Visumplichtige buitenlanders moeten dit formulier aanbieden op de Belgische ambassade of consulaat van hun thuisland, samen met hun visumaanvraag.
 • Bij afwezigheid van een Belgische ambassade of consulaat in het thuisland, wordt het volledige dossier binnengebracht bij het gemeentebestuur.
 • Niet-visumplichtigen moeten het document samen met hun paspoort voorleggen bij het betreden van het Schengengebied.

Aankomstverklaring

Eens in België is de niet-Europeaan verplicht zich binnen de 3 werkdagen na binnenkomst aan te melden bij de gemeente.

Mee te brengen:

 • pasfoto.
 • paspoort

Hij of zij ontvangt een aankomstverklaring (bijlage 3) als bewijs van aanmelding.

Op de aanmeldingsplicht zijn er deze uitzonderingen:

 • Je verblijft in een hotel, pension, camping, jeugdherberg,...
 • Je bent opgenomen in een ziekenhuis.
 • Je bent opgesloten in een strafinrichting.

Op de aankomstverklaring staat de uiterste datum van het toegestane verblijf. Voor de berekening van de uiterste datum kijkt de gemeente naar de datum van de binnenkomststempel in het paspoort. Vanaf die datum telt men de verblijfsduur op die op de visumsticker staat of een verblijfsduur van drie maanden in geval van visumvrijstelling.