Gemeente Hooglede

Visienota's

Met enkele visienota's geeft de gemeente enkele beleidslijnen weer inzake de gewenste ruimtelijke ordening in de gemeente. Deze documenten kan je beschouwen als een beleidsmatig gewenste ontwikkeling conform art. 4.3.1.§2 uit de VCRO.

Het bestuur gebruikt de visienota's bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening van een relevante aanvraag tot omgevingsvergunning.

Een visienota kan thematisch zijn of gericht op een deel van het grondgebied.

Visienota alternatieve energie

Zonnepanelen op daken zijn bijna altijd vrijgesteld van vergunning. In sommige gevallen is het niet mogelijk om zonnepanelen op het dak te plaatsen. De gemeente wenst een kader te creëren met enkele voorwaarden waarbinnen zonnepanelen op de grond vergund kunnen worden. Ook kleine windturbines (masthoogte tot 15 m) kunnen mits een aantal voorwaarden worden toegelaten.

Download de Visienota alternatieve energie.

Inrichtingsplan bedrijventerrein Roger Deceuninckstraat

Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein worden een aantal grote krachtlijnen vastgelegd in dit document.

Download de Inrichtingsvoorschriften

Visienota architectuur agrarisch gebied

Deze visie geeft richtlijnen voor wie wil bouwen of verbouwen in agrarisch gebied en is dus ook van toepassing voor zonevreemde woningen. De architectuur en de vorm van de woning en bijgebouwen moeten passen binnen de omgeving en het landschap.

Download de Visienota agrarische architectuur.