Gemeente Hooglede

Richtlijnen voor de uitbater van opblaasbare toestellen

Informatie vooraf voor de uitbater

Vóór de orderbevestiging of het verhuurcontract moet de leverancier, de producent of de verhuurder de volgende informatie verstrekken:

 • de vrije ruimte (hoogte) nodig om het toestel veilig te kunnen opstellen;
 • de vereiste (valdempende) ondergrond; 
 • de totaalafmetingen en het gewicht;
 • de doelgroep (leeftijd, grootte);
 • de certificatie en conformiteit.

Montagevoorschriften

De leverancier, de producent of de verhuurder moet een volledige handleiding voor de installatie verstrekken.

Gebruiksaanwijzingen

De leverancier, de producent of de verhuurder moet gebruiksaanwijzingen verstrekken die tenminste de volgende aanbevelingen bevatten:

 • er moet permanent toezicht voorzien worden;
 • verschaf de gebruikers toegang op een gecontroleerde en veilige manier; ontzeg de toegang aan gebruikers die niet in de doelgroep zitten;
 • beperk het aantal gebruikers (volgens de instructies);
 • het minimale aantal personen voor toezicht en bediening moet opgegeven wor- den;
 • de gebruikers moeten zich van schoenen ontdoen;
 • de gebruikers moeten zich ontdoen van harde, scherpe en gevaarlijke voorwer- pen,
 • de gebruikers moeten zich ontdoen van brillen, indien mogelijk; consumptie van drank, voedsel en kauwgum moet verboden worden; de toegang tot het toestel moet vrij van obstakels gehouden worden; het beklimmen van de wanden moet verboden worden;
 • salto's en ruw spel moeten verboden worden;
 • tijdens het opblazen en aflaten van het toestel moet de gebruikers de toegang tot het toestel ontzegd worden;
 • indien geen toezicht kan gegarandeerd worden, moet de uitbater het toestel aflaten of buiten gebruik stellen;
 • de toezichthouder en/of het begeleidende personeel moeten de luchttoevoer permanent controleren;
 • de toezichthouder en/of het begeleidende personeel moeten gebruik kunnen maken van een fluitje of een ander middel om de aandacht van de gebruikers te kunnen wekken;
 • de toezichthouder en/of het begeleidende personeel moeten de gebruikers zonodig onder verdelen in groepen per leeftijdscategorie en of gestalte;
 • het toestel mag niet gebruikt worden tijdens het bijtanken van brandstof voor blazers die door benzine- of dieselmotoren aangedreven worden;
 • de maximale windsnelheid voor veilig gebruik; methode van verankering en aantal ankerpunten; maximale helling van het terrein; type van benodigde blazer.
 • De leverancier, producent of verhuurder moet eveneens instructies leveren voor noodgevallen en ongevallen.

Uitbating

Vóór elke ingebruiksstelling moet, op basis van onderstaande checklist gecontroleerd worden of:

 • de locatie geschikt is; het toestel verankerd is zoals voorgeschreven;
 • alle bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen zijn, zoals in de gebruiksaanwijzing vermeld;
 • de constructie en de naden geen gaten of scheuren vertonen;
 • de luchttoevoerapparatuur gebruikt wordt die bij het toestel hoort;
 • de luchtdruk voldoende is om een juist gebruik van het toestel te garanderen; de elektrische installatie correct is aangesloten;
 • de verbindingsbuis en het luchttoevoerapparaat correct verbonden zijn;
 • het luchttoevoerapparaat correct geplaatst is en goed afgeschermd is.

Opschriften

Buiten de normaal te voorziene opschriften moet ieder opblaasbaar speeltoestel met permanente luchttoevoer voorzien zijn van minstens volgende, duidelijk leesbare, gegevens:

 • vereiste luchtinhoud en -druk;
 • maximale grootte van de gebruiker:
 • maximum aantal gebruikers.

Onderhoud

Een onderhoud omvat:

 • reiniging van het toestel;
 • controle op roest van de blazer;
 • reiniging van de luchttoevoer van de blazer;
 • vervangen van defecte onderdelen;
 • herstellen van naden;
 • herstellen van gaten en insnijdingen.